mokymai.versloaljansas.lt

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?


ATESTAVIMO ELEKTRONINIU NUOTOLINIU BŪDU
A T M I N T I N Ė

 1. Egzamino metu naudotis norminiais teisės aktais, neleistina pagalba, telefonu, internetu ar kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis yra draudžiama;
 2. Kandidatas turi būti pasiruošęs, egzaminuotojui pageidaujant, savo telekonferencinėje programoje įjungti ekrano dalinimosi ("Share Screen") režimą per 10 sek. Užtrukus ilgiau, kandidatas įspėjamas;
 3. Po 3-jų drausminančių pastabų kandidato egzaminas yra nutraukiamas;
 4. Testas laikomas išlaikytu, jeigu atsakyta į ne mažiau kaip 70 proc. klausimų (gali būti ne daugiau kaip 12 klaidų);
 5. Testui laikyti skiriama – 1 val;
 6. Testas susideda iš 40 klausimų - yra pateikti trys atsakymo variantai, iš kurių teisingas yra vienas ir tik vienas;
 7. Apie sertifikuotus (atestuotus) asmenis yra skelbiama internetinėje svetainėje adresu www.versloaljansas.lt „Energetikos darbuotojų pažymėjimų registras“ ;
 8. Energetikos darbuotojo sertifikatai (pažymėjimai) išduodami po sprendimo priėmimo dienos ir paruošiami per 5 darbo dienas;
 9. Energetikos darbuotojai nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos sertifikavimo procesu, priimtais sprendimais, gali pateikti skundą ar apeliaciją dėl atestavimo, sprendimo priėmimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu,
  sertifikavimo įstaigai.

Sertifikavimo įstaigos vadovė S.Trakelienė