mokymai.versloaljansas.lt

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Sertifikavimo įstaiga

                           

ENERGETIKOS
SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO/EGZAMINAVIMO  ELEKTRONINIU NUOTOLINIU BŪDU

A T M I N T I N Ė

1.     
Egzamino metu yra draudžiama naudotis neleistina
pagalba, norminiais teisės aktais, telefonu, internetu ar kitomis informacijos
perdavimo ar priėmimo priemonėmis;

2.     
Kandidatas turi būti pasiruošęs egzaminuotojui
pageidaujant, savo telekonferencinėje programoje įjungti ekrano dalinimosi („Share Screen“)režimą per 10 sek.
Užtrukus ilgiau, kandidatas įspėjamas;

3.     
Po 3-jų drausminančių pastabų kandidato egzaminas yra
nutraukiamas;

4.     
Testas laikomas išlaikytu, jeigu atsakyta į ne mažiau
kaip 70 proc. klausimų (gali būti ne daugiau kaip 12 klaidų);

5.     
Testui laikyti skiriama – 1 val;

6.     
Testas susideda iš 40 klausimų - yra pateikti trys
atsakymo variantai, iš kurių tik vienas yra teisingas;

7.     
Baigus testą15 min. bėgyje sistema apdoros jūsų
atsakymus ir prisijungę pakartotinai išvysite testo rezultatus;

8.     
Apie sertifikuotus (atestuotus) asmenis yra skelbiama
internetinėje svetainėje adresu www.versloaljansas.lt „Energetikos darbuotojų
pažymėjimų registre“;

9.     
Energetikos darbuotojo sertifikatai (pažymėjimai) išduodami
po sprendimo priėmimo dienos, per 5 darbo dienas, apmokėjus už  sertifikavimo (atestavimo) paslaugas;

10.      
Pastabas ir pasiūlymus teigti el.paštu: sertifikavimas@versloaljansas.lt

 

  

UAB „Verslo Aljansas“ Sertifikavimo įstaiga